TYPEHARGA
SIENTA 1.5 E M/T
SIENTA 1.5 E CVT
SIENTA 1.5 G M/T 
SIENTA 1.5 G CVT
SIENTA 1.5 V M/T
SIENTA 1.5 V CVT
SIENTA 1.5 Q CVT
272,928,000
291,428,000
285,528,000
304,028,000
300,928,000
319,428,000
340,628,000


0 komentar:

Posting Komentar